Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #3

Den digitala skolan blev ny nisch 

När coronapandemin slog till drabbades många av Sveriges skolor hårt. Över en natt tvingades lärare, rektorer och skolledare in i en digital värld som för många var outforskad. Men med hjälp av Clockwork kunde flera skolor höja sin digitala beredskap och snabbt ställa om till både distans- och fjärrundervisning.

 

2021 blev precis som 2020 ett annorlunda år, även för Clockwork. Men medan många andra branscher gick ner gick Clockwork affärsområde Skolbemanning & Rekrytering istället upp, eftersom behovet av lärare plötsligt ökade i takt med att fler sökte sig till vuxenutbildningar där all utbildning skedde på distans. 

2021 blev ett rekordår för oss, vi har aldrig haft så många lärare ute på uppdrag. Som tur är var vi förberedda eftersom vi redan sedan innan sitter på ett stort nätverk av erfarna lärare, rektorer och skoledare som både vill och har erfarenhet av distansundervisning, säger Fred Hussein, Produktchef skola, Clockwork. 

Webbseminarium i distansundervisning
Clockwork har lång erfarenhet av både distans- och fjärrundervisning, bland annat eftersom en av Clockworks största kunder är en skolkoncern som helt och hållet baserar sin verksamhet på digitala lösningar. Dessutom har all personal inom Skolbemanning själva erfarenhet av att jobba som lärare och skolledare. Därför kändes det självklart att vid inledningen av pandemin erbjuda det kostnadsfria webbseminariet ”Lyckas med distansundervisningen”. Föreläste gjorde lärarna Malin Sahlström och Helena Matsdotter som båda är vana vid att undervisa på fjärr och distans.

Intresset blev otroligt stort. Vi hade cirka 100 uppkopplade enheter och vid varje kamera satt hela lärarlag, så totalt deltog cirka 1000 lärare från hela Sverige. Vi blev helt överväldigade och det kändes fantastiskt att kunna bidra med lite kunskap i den osäkra tiden vi befann oss i. 

Digitala elevhälsoteam
En direkt effekt av coronans intåg är specialpedagogernas arbetssätt. Till följd av pandemin gick det inte längre att följa upp eleverna genom fysiska träffar vilket gjorde att digitala lösningar för kvalitetssäkring och dokumentation blev helt nödvändiga. Under hela 2021 ledde det bland annat till att efterfrågan på specialpedagoger blev enormt. 

Vi har elevhälsopersonal som suttit på en ort men som hjälpt skolor både i andra svenska städer och utomlands. Att jobba digitalt har fungerat över förväntan både för pedagogerna, eleverna och rektorerna, säger Cilla Edrén, regionchef på Clockwork. 

Cilla är förutom legitimerad lärare och rektor, även specialpedagog med lång erfarenhet av elevhälsoarbete. Hon menar att ett digitalt arbetssätt suddar ut de geografiska gränserna och sätter större fokus på kompetensen.

Det här är absolut ett arbetssätt som jag tror kommer leva kvar även om skolorna öppnat upp igen. Det som gör mig gladast är att eleverna får den hjälp de har rätt till på ett mer tillgängligt sätt än tidigare. Vissa moment behöver såklart fortfarande genomföras fysiskt men mycket av specialpedagogernas arbete går alldeles utmärkt att göra på distans. Det har bland annat lett till att det blivit enklare att fånga upp elever som är i behov av extra stöd, säger Cilla Edrén.

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi vill använda entreprenörskapet och kraften i företagandet för att göra skillnad för människor i vår närhet och för miljön. För att vara säkra på att vi långsiktigt driver våra hållbarhetsfrågor i rätt riktning presenterar vi för andra året i rad vår frivilliga hållbarhetsrapport. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vi kan.

Läs mer