Skip to content

Reportage — Om Clockwork

Så blev hållbarhetsarbetet en del av ledningstrategin

Precis som 2020 blev 2021 ett händelserikt år i Clockworks historia. Vi genomförde en organisationsförbättring för att få våra ledare att komma ännu närmare sina medarbetare. Men det största och viktigaste är att vårt hållbarhetsarbete gick från att vara ett projekt till en integrerad del av Clockworks verksamhet. 

Allt börjar med hur vi leder och styr bolaget. Idag, jämfört med för drygt ett år sedan, har vi ett tydligare fokus på de frågor som skapar förändring. Det innebär bland annat att vi utvecklat vårt sätt att leda för att säkerställa att alla processer erbjuder jämställda sluturval. Det innebär också att vi tagit ett tydligare grepp om säkerhet och arbetsmiljö, som varje vecka följs upp på våra lokala kontor. 

I varje möte med våra kunder är målet att de ska vilja ge oss möjligheterna att rekrytera jämställt. Vi har ett stort fokus på att få in fler kvinnor i produktionsyrken, samtidigt som vi jobbar på bred front för att öka urvalet av kvalificerade kvinnor i ledande positioner till våra chefsrekryteringar. Att vi utmanar våra kunder och deras kravprofil är en viktig del i det och något vi ser gör skillnad. 

Ökad medvetenhet
Bara på några år har medvetenheten om frågorna kring jämställdhet och säkerhet ökat hos alla våra kunder. Våra kunders övergripande hållbarhetsarbete är prioriterat och det gör oss väldigt glada. Under 2021 har vi utbildat all vår personal i jämställdhet, mångfald och normkritik, där syftet är att alla medarbetare på Clockwork ska känna sig trygga med att ta upp frågan med våra kunder. 

Även i leverantörsled fortsätter vi att ställa krav. Vi har ökat kraven på att våra kunder ska vara mer transparenta kring sitt hållbarhetsarbete och vi vill se hur deras miljöpåverkan ser ut. Varje år gör vi en leverantörsutvärdering för att säkerställa att vi bara jobbar med leverantörer som aktivt tar sitt hållbarhetsarbete på allvar.

Mot minskade utsläpp
Även om den sociala hållbarheten är prioriterad hos Clockwork arbetar vi också på alla sätt vi kan för att minska vår miljömässiga påverkan. Idag är 17 av våra 22 tjänstebilar eldrivna. Alla bilar vi köpt under 2021 är elbilar, samtidigt som vi satsat mycket på att bygga ut laddinfrastrukturen på alla våra kontor. De fem bilar som fortfarande drivs på diesel körs i norra Sveriges inland, därför har vi valt att behålla dem av praktiska skäl tills infrastrukturen byggts ut ytterligare även där. I och med vår ökade elanvändning har vi också upphandlat ett nationellt elavtal som säkerställer att alla våra kontor använder grön el från förnybara källor. 

I större utsträckning använder vi oss av digitala möten för att minska antalet interna tjänsteresor. I så hög utsträckning som möjligt väljer vi tåg som färdsätt. På alla våra kund- och personalaktiviteter har vi också tagit beslut om att välja bort kött på menyn. Det är ett enkelt sätt att inspirera till förändring och göra skillnad. 

Ett närmare ledarskap
Nu börjar vi kunna skörda frukten av den stora organisationsförbättringen vi genomförde under 2021. Det har bland annat gett oss ett närmare ledarskap, där all personal nu har en lokal chef. I grund och botten är det en viktig arbetsmiljöfråga, men det ger oss också bättre förutsättningar att kvalitetssäkra vårt hållbarhetsarbete.

Petter Lundgren, vd
Sofie Lambertsson, vice vd

Hej, det är vi som är Clockwork!

 

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi vill använda entreprenörskapet och kraften i företagandet för att göra skillnad för människor i vår närhet och för miljön. För att vara säkra på att vi långsiktigt driver våra hållbarhetsfrågor i rätt riktning presenterar vi för andra året i rad vår frivilliga hållbarhetsrapport. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vi kan.

LÄS MER