Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #2

Ny kostym med satsning på ett nära ledarskap

En stark kultur och en tydlig ledarfilosofi ska ta Clockwork till nästa nivå. Det är ambitionen med den organisationsförbättring som stod i fokus under hela 2021. ”En avgörande investering i medarbetarna”, menar Sofie Lambertsson, ny vice vd på Clockwork. 

Clockworks 2021 präglades till stor del av en utvecklingsresa. Målsättningen var att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att bli sitt bästa jag på jobbet, genom att säkerställa att varje ledare kommer närmare sin personal.
– Vår lokala förankring har alltid varit vår styrka och det fortsätter vara bland det viktigaste vi har. Samtidigt vill vi att alla medarbetare ska känna att de är en del av något större. Det tror jag att vi lyckas med om vi har ledare som är fysiskt närvarande så ofta som det bara går, säger Sofie Lambertsson som nu axlar rollen som vice vd.

En direkt effekt av det senaste årets förändringsresa är att varje tjänsteområde har utsedda produktchefer vars uppdrag är att främja respektive affär. Syftet är att få bättre förutsättningar att samarbeta gränsöverskridande.
– Att vi har sett över hela vår struktur har varit ett intensivt arbete och äntligen märker vi effekt. Det här är ett sätt att låta de strategiska frågorna ta större plats, menar Sofie Lambertsson.

För att säkerställa att den interna kulturen hänger med på tillväxtresan kliver Cilla Edrén in i rollen som ansvarig för frågor som rör people and culture. Cilla har jobbat med ledarskapsfrågor och organisationsutveckling i många år innan hon började på Clockwork.
– Frågan om hur vi värnar om vår företagskultur får aldrig stanna i ledningsgruppen, den ska vara levande hela vägen. Regelbundna medarbetarundersökningar är ett viktigt forum där vi tar allas röst på allvar. Vi behöver bygga in vår företagskultur redan i onboardingen av nya kollegor och därefter av utveckling av befintliga medarbetare för att säkerställa att hela bolaget jobbar åt samma håll, säger Cilla Edrén.

Som medarbetare, kund, kandidat och leverantör till Clockwork ska den starka företagskulturen kännas. Oavsett kontor eller sammanhang ska Clockwork-andan prägla alla sammanhang.
– På Clockwork ger vi det lilla extra i varje bemötande. För att behålla den kulturen satsar vi på att få cheferna inspirerande eftersom vi vet att de har en direkt påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö. Det gör vi bland annat genom att bygga vidare på en ledarskapsutbildning som säkerställer att alla chefer har en gemensam plattform att stå på. Att skapa förutsättningar för engagemang tror vi är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta attrahera branschens bästa medarbetare. Har vi det så avspeglar det sig också i kundmötet, säger Cilla Edrén. 

Hej, det är vi som är Clockwork!

Sedan starten 2012 har Clockwork vuxit till att ha verksamhet på över 21 orter. För att vara säkra på att vi långsiktigt driver våra hållbarhetsfrågor i rätt riktning presenterar vi för andra året i rad vår frivilliga hållbarhetsrapport. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vi kan.

LÄS MER