Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #1

Utbildning i jämställdhet bidrar till att lyfta blicken

I bemannings- och rekryteringsbranschen finns stor potential att göra skillnad för ett mer jämställt näringsliv. Det menar Maria Hulth och David Flato som driver företaget Jämställt. Under 2021 utbildade de all Clockworks personal i jämställdhet, mångfald och normkritik. 

Varje dag träffar Clockworks medarbetare många företag, konsulter och kandidater. Det innebär att påverkanskraften för jämställda rekryteringsprocesser är stor. 

– Det är en av faktorerna som är så roligt med Clockwork, att det är en bransch som har möjlighet att åstadkomma stor förändring, säger Maria Hulth.

David och Maria har drivit bolaget Jämställt sedan 2006. Sedan dess har synen på mångfald och jämställdhet förändras till det bättre. Överlag menar de att en modernare företagskultur växer fram. 

– Mångfald ger ett bättre arbetsklimat för de anställda och leder också till bättre resultat. När chefer engagerar sig i frågan ger det också en större tyngd, säger David Flato.

Utbildning för Clockworks personal

Under 2021 utbildade David och Maria all personal på Clockwork i jämställdhet och normkritik. Några viktiga verktyg som Clockwork fick med sig från utbildningen med David och Maria är bland annat att se över vilket språkbruk man använder i möten och vilka bilder man visar i sin kommunikation. 

– Andra viktiga delar är hur man bemöter varandra och vilka högtider man firar i företaget. När det kommer till annonsering gäller det också att tänka på var man annonserar och vilka krav man ställer för tjänsten, säger Maria Hulth och David Flato.

Enligt Clockworks vd Petter Lundgren blev satsningen en stor succé. 

– Vårt mål är att ge vår personal en trygghet i att prata om jämställdhet med våra kunder. Vi ska våga ifrågasätta våra kunder och utmana dem till att våga tänka i nya banor. Efter utbildningen är vi mer medvetna om hur vi kommunicerar, skriver annonser, intervjuar och gör urval. Det arbetet fortsätter under 2022, säger Petter Lundgren.

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi vill använda entreprenörskapet och kraften i företagandet för att göra skillnad för människor i vår närhet och för miljön. För att vara säkra på att vi långsiktigt driver våra hållbarhetsfrågor i rätt riktning presenterar vi för andra året i rad vår frivilliga hållbarhetsrapport. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vi kan.

Läs mer