Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #2

40 par Clockwork-
skidor ska locka fler att prova på skidåkning

Alla ska ha chans att åka skidor på lika villkor, oavsett ålder och bakgrund. Det är utgångspunkten i Clockworks treåriga samarbetsavtal med IFK Mora SK, där Clockwork sponsrat med 40 par skidor med stavar och pjäxor. Målet är att ge fler möjlighet att testa på skidåkning.

 

Att skidkulturen är stark i Mora är vida känt. Vid Mora skidstadion finns många välpreparerade spår och de flesta som kommer dit för att åka har tillgång till egen utrustning. För att locka även den som inte tidigare stått på ett par skidor, eller den som är sugen att börja men inte har möjlighet att skaffa egen utrustning, har Clockwork gått in som sponsor till IFK Mora SK. Avtalet sträcker sig över tre år och starten går ut på att Clockwork köpt in 40 par skidor, pjäxor och stavar för olika längd- och viktklasser.  – Vi blev kontaktade av IFK Mora skidklubb som frågade om vi kunde tänka oss att sponsra. Vi sa direkt att det är något vi vill vara med på, men att vi i så fall vill att vi sätter upp gemensamma hållbarhetsmål, berättar Patrik Eriksson, marknadsområdeschef på Clockwork i Mora.

För Clockwork finns nämligen inga vanliga sponsringsavtal.  – Vi ser sponsring som ett kraftfullt sätt att driva förändring, inte primärt som ett sätt att visa upp vårt varumärke. Vi stödjer föreningar och evenemang dels på lokal nivå, dels på nationell nivå. Oavsett hur vi gör det vill vi bidra till att skapa ett mer hållbart och jämställt samhälle, säger Patrik Eriksson.

Vallas av Vasasvahn
Skidorna som Clockwork köpt in bor till vardags i Sportshopen vid Hemus skidstadion. Där tas de om hand och vallas av Mattias Svahn, även kallad Vasasvahn, före detta längdskidsåkare på elitnivå. I Sportshopen går skidorna att låna kostnadsfritt alla dagar i veckan. Samarbetet har tydliga målsättningar. Det handlar bland annat om att öka andelen kvinnor i IFK Mora SK, att få fler utrikesfödda att upptäcka tjusningen i skidåkning och att möjliggöra barns insteg till skidvärlden.  – Hittills har vi sett ett stort intresse både bland barn och vuxna som vill låna skidor. Föräldrar har inte alltid möjlighet att köpa skidor till sina barn till följd av tuffa ekonomiska lägen så att kunna erbjuda barnen en möjlighet att prova skidåkning känns väldigt kul, säger Tomas Bredberg, ordförande i IFK Mora SK.

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

Läs mer