Skip to content

Fokusområde #3

Branschens bästa medarbetare

Våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång och kommer alltid vara grunden till vår framgång! I vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har vi därför valt att sätta målet att bli branschens bästa arbetsgivare senast 2030.

Värderingsstyrd kultur
Det värderingsdrivna ledarskapet är fundamentet i vårt arbete med att ha branschens bästa medarbetare. Clockworks ledarskap kännetecknas av chefer som ger energi, bygger högpresterande team och säkerställer motiverade och engagerade medarbetare.

För att nå målet ”branschens bästa arbetsgivare” kommer vi att arbeta aktivt för att bli fler ambassadörer och nå ett ökat engagemang hos våra medarbetare. 

För att vi ska lyckas med vår värderingsstyrda kultur är det viktigt för oss att skapa en kultur där medarbetare får möjlighet att lämna feedback. Under 2023 har vi genomfört fyra årliga medarbetarundersökningar och pulsmätningar, exitsamtal samt regelbundna utvärderingar. 

Det vi kan se i resultatet av våra undersökningar är att vi i vår första mätning nådde målet och landade på 85 procent engagemang. Snittet för alla mätningar ligger på 83 procent. Med det sagt har vi grupper som befinner sig både högre och lägre i sina resultat. Målet är att jobba vidare med respektive grupps fokusområden för att nå ett resultat som ligger på 85 procent eller mer i samtliga grupper i bolaget senast 2025.

Mycket händer i omvärlden som påverkar oss i ”Bättre framtidsbranschen” vilket i sin tur har en viss effekt på vårt resultat.

Under året har vi påbörjat arbetet med att systematisera exitsamtalen. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att utveckla den värderingstyrda kulturen. Vi får även värdefull information genom återkommande utvärderingar om hur vi kan förbättra och utveckla Clockwork. 

Engagemang och drivkraft
Vi vill få människor att växa och axla ett stort eget ansvar. Över tid ser vi att det inte bara är schysst mot medarbetarna, det är också lönsamt för bolaget när alla gör det de vill och kan allra bäst.

För att skapa så goda förutsättningar vi kan för att våra nya medarbetare ska känna sig framgångsrika har vi under året byggt upp en mer omfattande onboarding. Vi behöver fortsatt arbeta med att utveckla och utvärdera de insatser vi skapat.

Onboardingen är nu strukturerad utifrån vilka moment som ska ingå, vem som ansvarar för vilket område samt när onboardingen ska genomföras. Dessa är utformade i form av digitala checklistor och ger oss möjlighet att säkerställa att medarbetaren får den kompetens som behövs för sin nya roll. Vi har även möjlighet att följa vilka moment som är genomförda så inget i onboardingen missas. Målet är att få våra medarbetare produktiva snabbare och därmed känna sig mer lyckade i sin roll! Engagerade medarbetare är en framgångsfaktor och blir ett led i att minska vår personalomsättning.

Förutsättningar att lyckas
Vi fortsätter arbetet med att låta mjuka frågor och värden få ta plats hos oss på Clockwork! Vi tror starkt att framgången vilar i händerna på våra medarbetare och det är viktigt att alla känner att deras röst har ett värde. Det skapar lojalitet, förtroende och goda förutsättningar för att våra Clockworkers ska stanna kvar hos oss. Under 2024 fortsätter vi därför det systematiska arbetet med våra pulsmätningar, medarbetarundersökningar och exitsamtal. Underlaget ger oss fortsatt värdefull information om vad vi behöver utveckla för att nå framgång på vår resa mot målet.

För att nå ett ökat engagemang och få fler ambassadörer, kommer vi även att utveckla möjligheten till olika interna utbildningar, starta talangprogram för framtida chefer och specialister samt arbeta vidare med onboarding, varamärke och ledarfilosofin. Under 2024 finns planer för att skapa olika aktiviteter kopplat till karriärplanering.

Ett led i att arbeta med vår interna hållbarhet är att börja mäta vår personalomsättning. Vi vill att våra medarbetar ska välja att stanna kvar och växa tillsammans med Clockwork. Möjligheterna för att lyckas med det ökar när vi systematiserar och arbetar aktivt med den input vi får in både i medarbetarundersökningar, utvärderingar och exitsamtal. 

En av våra viktigaste drivkrafter är att ha en verksamhet där alla jobbar tillsammans, “Jaget för laget”, dels för våra kunder och dels för vår gemensamma framgång. Att hjälpas åt, arbeta som ett lag och på varje ort vara nära varandra och våra kunder är en viktig konkurrensfördel.

Vi jobbar med jaget för laget genom att i alla led uppvisa ett starkt personligt engagemang för kunden, för kollegorna och för företaget i stort. Att bidra med positiv energi, ha fokus på samarbete och vara prestigelös i sitt förhållningssätt till andra är goda exempel på det. Genom att öka förståelsen och kompetensen för varandras roller och uppdrag, lyfta alla affärsområden ur ett tillsammansperspektiv både lokalt och nationellt samt lyfta goda konkreta exempel är jaget för laget ständigt närvarande. Både genom inslag på våra gemensamma konferenser och på våra lokala kontor som systematiska inslag på försäljningsmöten.

En viktig del i att förebygga och få syn på risker är våra medarbetarundersökningar. Vi har under året arbetat aktivt med att implementera handlingsplaner kopplat till resultaten. Det är en viktig pusselbit för att skapa ett ökat engagemang, utveckla vår arbetsmiljö och komma ett steg närmre vårt mål att vara branschens bästa arbetsgivare 2030 med fokus på hållbarhet!

 

Clockworks hållbarhetsmål inför 2025

  • 85 procent av våra medarbetare ska känna ett högt engagemang för företaget.

  • Vi ska ha över 5,5 av 6 på frågan ”Hur väl uppfyller konsultchef/rekryteringskonsult dina förväntningar på kompetensnivå?”

  • 95 procent av våra kunder ska svara 5 eller högre på frågan ”Hur väl uppfyller Clockwork dina förväntningar på engagemang?”

Verksamhetscase

Elin tog jobbet med sig i flytten

Clockwork präglas av en kultur där individer med rätt drivkraft och motivation ges stora utvecklingsmöjligheter. Det är den forna läraren Elin Sanfridsson ett tydligt exempel på. Under tre år startade hon upp Clockworks Västeråskontor från grunden innan hon tog jobbet med sig för att bryta ny mark i Östergötland.

LÄS MER →

Skellefteå, Clockwork, Stena och Northvolt – en kvartett som växer i takt

Skellefteå spirar med råge. En av de stora drakarna i staden är batterifabriken Northvolt, som trots att den ännu bara uppnått en liten del av sin totala kapacitet sysselsätter flera lokala företag. Mitt i händelsernas centrum finns Stena Recycling, som på ett tryggt och miljösäkert sätt tar hand om allt avfall som Northvolt lämnar efter sig. Här är bemanning via Clockwork en stor möjliggörare för Stenas expansion.

LÄS MER →