Skip to content

Clockworks
fokusområden

Modellen för vårt strategiska hållbarhetsarbete är uppdelat i tre fokusområden – Hållbar kompetensförsörjning, Göra skillnad och ge tillbaka samt Branschens bästa medarbetare. 

Hållbar kompetensförsörjning

På Clockwork skapar vi lönsamhet och konkurrenskraft genom hållbar kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och välmående näringsliv. Med det menar vi att vi vill vara en partner till företag som tycker det är viktigt att lyfta fram hållbarhetsaspekten i kompetensförsörjningen.

Läs mer

 

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att förflytta personer från utanförskap till innanförskap. Innan 2030 vill vi hjälpa 100 000 personer in på arbetsmarknaden. Vi tar ansvar för vår värdekedja och är en möjliggörare för en hållbar utveckling för vårt lokalsamhälle.

Läs mer

Branschens bästa medarbetare

Våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång och kommer alltid vara grunden till vår framgång! I vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har vi därför valt att sätta målet att bli branschens bästa arbetsgivare senast 2030.

Läs mer