Skip to content

Clockworks
fokusområden

Modellen för vårt strategiska hållbarhetsarbete är uppdelat i tre fokusområden – Hållbar kompetensförsörjning, Göra skillnad och ge tillbaka samt Branschens bästa medarbetare. 

Hållbar kompetensförsörjning

På Clockwork skapar vi lönsamhet och konkurrenskraft genom hållbar kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och välmående näringsliv. Med det menar vi att vi vill vara en partner till företag som tycker det är det är viktigt att lyfta fram hållbarhetsaspekten i kompetensförsörjningen.

Läs mer

 

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att förflytta personer från utanförskap till innanförskap. Innan 2020 vill vi hjälpa 200 000 personer in på arbetsmarknaden. Vi tar ansvar för vår värdekedja och är en möjliggörare för en hållbar utveckling för vårt lokalsamhälle.

Läs mer

Branschens bästa medarbetare

Vår personal är det viktigaste vi har och grunden till vår framgång. Att vi jobbar tillsammans som ett team och att alla individer får de bästa fortsättningarna för att bidra och vara sitt bästa jag är viktigt.

Läs mer