Skip to content

Clockworks hållbarhetsmål

Vad vi gör och det vi ska göra

På Clockwork vill vi vara med och bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att vi vill göra vad vi kan för att minska vår egen klimatpåverkan och öka vår positiva inverkan på de vi möter i vår egen verksamhet och i vår värdekedja. 

Genom framtagningen av vår hållbarhetsrapport och prioriteringen av våra viktigaste frågor har vi tagit fram en modell för vårt strategiska hållbarhetsarbete som är uppdelat i tre fokusområden – Hållbar kompetensförsörjning, Göra skillnad och ge tillbaka samt Branschens bästa medarbetare. 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, även kallad Agenda 2030, är den hittills mest ambitiösa globala agendan som ska leda världen mot en mer hållbar utveckling. Utifrån vår verksamhet har vi gjort en kartläggning av vilka av FN:s 17 globala mål där vi ser att vi kan vara med och bidra. De mål som identifierats som mest väsentliga för oss är mål 5, 8, 10 och 13. Mål 5 och 10 är direkt kopplad till vårt uppdrag där vi genom upplysning, tillgänglighet och kunskap skapar lönsamhet och konkurrenskraft genom kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och hållbart näringsliv. Mål 8 och 12 påverkar vi genom vår resursanvändning och vår påverkan i värdekedjan genom leverantörsutvärderingar och uppföljningar. Samtidigt har mål 8 en direkt koppling till våra medarbetare och vår ambition att ha de bästa medarbetarna. Läs mer om hur vi jobbar med dessa frågor under respektive fokusområde. 

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökning i produktivitet sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökad förståelse för jämställdhet och mångfald sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • 0 olycksfall* på våra arbetsplatser. (*En skada som kräver sjukhusvård och renderar i sjukfrånvaro)

  • 100% av chefsrekryteringar ska ha ett jämställt sluturval.

  • 65% av alla deltagare inom matchning ska ha fått en sysselsättning inom 365 dagar.

  • Halvera våra utsläpp från energiförbrukning och transporter (GHG-protocol).

  • 85% av våra medarbetare ska känna ett högt engagemang för företaget.

  • Vi ska ha över 5,5 av 6 på frågan ”Hur väl uppfyller din konsultchef/rekryteringskonsult dina förväntningar på kompetensnivå?”

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi vill använda entreprenörskapet och kraften i företagandet för att göra skillnad för människor i vår närhet och för miljön. För att vara säkra på att vi långsiktigt driver våra hållbarhetsfrågor i rätt riktning presenterar vi för andra året i rad vår frivilliga hållbarhetsrapport. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vi kan.

LÄS MER