Skip to content

Clockworks hållbarhetsmål

Våra mål

Våra hållbarhetsmål visar vägen för vad vi vill åstadkomma och är en del av hur vi leder bolaget. Många perspektiv kan påverka målens utfall men målen följs upp kontinuerligt och är en central del i alla våra medarbetares arbetsdag. Här visar vi en överskådlig bild av de mål vi jobbar mot.

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökad produktivitet sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökad förståelse för jämställdhet och mångfald sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • 0 olycksfall* på våra arbetsplatser. (*En skada som kräver sjukhusvård och renderar i sjukfrånvaro)

  • 100 procent av chefsrekryteringar ska ha ett jämställt sluturval.

  • 65 procent av alla deltagare inom matchning ska ha fått en sysselsättning inom 365 dagar.

  • Halvera våra utsläpp från energiförbrukning och transporter (GHG-protocol).

  • Varje marknadsområde eller kontor ska ha ett samarbete kopplat till lokal samhällsnytta.

  • 85 procent av våra medarbetare ska känna ett högt engagemang för företaget.

  • Vi ska ha över 5,5 av 6 på frågan ”Hur väl uppfyller konsultchef/rekryteringskonsult dina förväntningar på kompetensnivå?”

  • 95 procent av våra kunder ska svara 5 eller högre på frågan ”Hur väl uppfyller Clockwork dina förväntningar på engagemang?”

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

LÄS MER