Skip to content

Hållbarhetsrapport 2023

Vårt arbete handlar inte om att lyfta omsättning och säljsiffror — det handlar om att lyfta människor. För att lyckas med det är vårt hållbarhetsarbete en integrerad del av Clockworks verksamhet. 

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

LÄS mer

Hållbarhet kopplat till FNs mål

Genom att jobba med frivillig hållbarhetsrapportering säkerställer vi att vi strategiskt och långsiktigt driver hållbarhetsfrågan i rätt riktning. Modellen för vårt strategiska hållbarhetsarbete är uppdelat i tre fokusområden – Hållbar kompetensförsörjning, Göra skillnad och ge tillbaka samt Branschens bästa medarbetare. 

Hållbar kompetensförsörjning

På Clockwork skapar vi lönsamhet och konkurrenskraft genom hållbar kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och välmående näringsliv.

Läs mer

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att förflytta personer från utanförskap till innanförskap.

Läs mer

Branschens bästa medarbetare

Våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång och kommer alltid vara grunden till vår framgång!

Läs mer

2023 i siffror

Vi är okrångliga, enkla, tydliga, personliga och outtröttliga. Det innebär att vi gör saker istället för att prata om det. Det är det som ger oss kraften att fortsätta utvecklas. Eller som vi säger: People, Passion, Power.

Omsättning
489 Mkr
Antal anställda
135
Antal konsulter
2 075
Antal orter
21
Härliga kollegor
100 %

 

“Clockwork är en stark och viktig kraft i samhällets hållbarhetsomställning för framtiden”

 

Petter Lundgren
VD 

Verksamhetscase

Vi ser det som vår mission att i varje individ, varje situation, varje uppdrag och varje relation identifiera flera möjligheter. Med vår samlade kompetens, vårt breda nätverk och vårt individuella engagemang ska vi inspirera och stötta individer, projekt och processer så att dessa möjligheter realiseras. 

Teknikkvällar lockar kvinnor till industrin

Industrier i hela Sverige står inför stor kompetensbrist. För att fler kvinnor ska få upp ögonen för industrin som arbetsgivare arrangerar Clockwork teknikkvällar för tjejer, där kvinnor i alla åldrar bjuds in för att ta del av industrins alla karriärmöjligheter.

Läs mer

Träffsäker matchning fick Ahmed att satsa på lärarkarriären

Varje år stöttar Clockwork individer på vägen mot sysselsättning via Arbetsförmedlingens rusta och matcha. När Clockwork träffade Ahmed Yasin under 2023 såg de direkt stor potential i honom. 

Läs mer

Elin tog jobbet med sig i flytten

Clockwork präglas av en kultur där individer med rätt drivkraft och motivation ges stora utvecklingsmöjligheter. Det är den forna läraren Elin Sanfridsson ett tydligt exempel på.

Läs mer

Inte för att vi måste, utan för att vi vill

Vi vill göra vad vi kan för att minska vår egen klimatpåverkan och öka vår positiva inverkan runt oss. 

Läs mer

Våra mål

Våra hållbarhetsmål visar vägen för vad vi vill åstadkomma och är en del av hur vi leder bolaget. Många perspektiv kan påverka målens utfall men målen följs upp kontinuerligt och är en central del i alla våra medarbetares arbetsdag. Här visar vi en överskådlig bild av de mål vi jobbar mot.

LÄS Mer