Skip to content

Hållbarhetsrapport 2021

Vårt arbete handlar inte om att lyfta omsättning och säljsiffror — det handlar om att lyfta människor. För att lyckas med det är vårt hållbarhetsarbete en integrerad del av Clockworks verksamhet. 

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi vill använda entreprenörskapet och kraften i företagandet för att göra skillnad för människor i vår närhet och för miljön. För att vara säkra på att vi långsiktigt driver våra hållbarhetsfrågor i rätt riktning presenterar vi för andra året i rad vår frivilliga hållbarhetsrapport. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vi kan.

LÄS mer

Hållbarhet kopplat till FNs mål

Genom att jobba med frivillig hållbarhetsrapportering säkerställer vi att vi strategiskt och långsiktigt driver hållbarhetsfrågan i rätt riktning. Modellen för vårt strategiska hållbarhetsarbete är uppdelat i tre fokusområden – Hållbar kompetensförsörjning, Göra skillnad och ge tillbaka samt Branschens bästa medarbetare. 

Hållbar kompetensförsörjning

På Clockwork skapar vi lönsamhet och konkurrenskraft genom hållbar kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och välmående näringsliv.

Läs mer

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att förflytta personer från utanförskap till innanförskap.

Läs mer

Branschens bästa medarbetare

Vår personal är det viktigaste vi har och grunden till vår framgång.

Läs mer

2021 i siffror

Vi är okrångliga, enkla, tydliga, personliga och outtröttliga. Det innebär att vi gör saker istället för att prata om det. Det är det som ger oss kraften att fortsätta utvecklas. Eller som vi säger: People, Passion, Power.

Omsättning
371 Mkr
Antal anställda
145
Antal konsulter
1750
Antal orter
20
Kundnöjdhetsindex
73,4 %

 

“Det största och viktigaste under 2021 är att vårt hållbarhetsarbete gick från att vara ett projekt till en integrerad del av Clockworks verksamhet”

 

Petter Lundgren och Sofie Lambertsson
VD respektive vice VD

Verksamhetscase

Vi ser det som vår mission att i varje individ, varje situation, varje uppdrag och varje relation identifiera flera möjligheter. Med vår samlade kompetens, vårt breda nätverk och vårt individuella engagemang ska vi inspirera och stötta individer, projekt och processer så att dessa möjligheter realiseras. 

Den digitala skolan blev ny nisch 

När coronapandemin slog till drabbades många av Sveriges skolor hårt. Över en natt tvingades lärare, rektorer och skolledare in i en digital värld som för många var outforskad.

Läs mer

Fler kvinnor till industrin när Cibes Lift samarbetar med Clockwork

Hos hisstillverkaren Cibes Lift har antalet kvinnor i produktionen ökat efter att Clockwork innovativt letat nya kandidater.

Läs mer

Utbildning i jämställdhet bidrar till att lyfta blicken

I bemannings- och rekryteringsbranschen finns stor potential att göra skillnad för ett mer jämställt näringsliv. 

Läs mer

Inte för att vi måste, utan för att vi vill

Vi vill göra vad vi kan för att minska vår egen klimatpåverkan och öka vår positiva inverkan runt oss. 

Läs mer

Ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv

Clockwork ska vara med och bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att vi vill göra vad vi kan för att minska vår egen klimatpåverkan och öka vår positiva inverkan på de vi möter i vår egen verksamhet och i vår värdekedja.

LÄS Mer