Skip to content

Hållbarhetsrapport 2022

Vårt arbete handlar inte om att lyfta omsättning och säljsiffror — det handlar om att lyfta människor. För att lyckas med det är vårt hållbarhetsarbete en integrerad del av Clockworks verksamhet. 

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

LÄS mer

Hållbarhet kopplat till FNs mål

Genom att jobba med frivillig hållbarhetsrapportering säkerställer vi att vi strategiskt och långsiktigt driver hållbarhetsfrågan i rätt riktning. Modellen för vårt strategiska hållbarhetsarbete är uppdelat i tre fokusområden – Hållbar kompetensförsörjning, Göra skillnad och ge tillbaka samt Branschens bästa medarbetare. 

Hållbar kompetensförsörjning

På Clockwork skapar vi lönsamhet och konkurrenskraft genom hållbar kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och välmående näringsliv.

Läs mer

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att förflytta personer från utanförskap till innanförskap.

Läs mer

Branschens bästa medarbetare

Vår personal är det viktigaste vi har och grunden till vår framgång.

Läs mer

2022 i siffror

Vi är okrångliga, enkla, tydliga, personliga och outtröttliga. Det innebär att vi gör saker istället för att prata om det. Det är det som ger oss kraften att fortsätta utvecklas. Eller som vi säger: People, Passion, Power.

Omsättning
469 Mkr
Antal anställda
155
Antal konsulter
2 470
Antal orter
20
Härliga kollegor
100 %

 

“Under året som gått har vi bidragit till att 3 872 personer har fått ett nytt arbete. Nästan fyra tusen personer som gått från något av våra kontor med ett anställningskontrakt i handen och ett hopp om en bättre framtid, att få bidra på arbetsmarknaden, nya kollegor, lön och semester.”

 

Petter Lundgren
VD 

Verksamhetscase

Vi ser det som vår mission att i varje individ, varje situation, varje uppdrag och varje relation identifiera flera möjligheter. Med vår samlade kompetens, vårt breda nätverk och vårt individuella engagemang ska vi inspirera och stötta individer, projekt och processer så att dessa möjligheter realiseras. 

Clockwork bidrar till att Atlas Copco når sina jämställdhetsmål

Bristen på arbetskraft inom industrin är stor och kräver innovativa lösningar. För att skapa ett snabbspår in i produktionen skapade Clockwork tillsammans med Atlas Copco i Tierp en skräddarsydd utbildning.

Läs mer

UKK – en dynamisk miljö som passar David perfekt

David Costa från Italien flyttade till sin bror i Uppsala med målet att hitta ett jobb. Han fick komma på flera intervjuer, men föll alltid på målsnöret, tills han via Clockwork träffade Robin Akrap på Uppsala Konsert & Kongress. 

Läs mer

Hållbar rekrytering av skolledare

Hur kommer det sig att hälften av rektorerna slutar efter mindre än tre år i yrket? En av de vanligaste orsakerna är brist på rätt förutsättningar – vilket Clockwork Skolledare jobbar för att förändra.

Läs mer

Inte för att vi måste, utan för att vi vill

Vi vill göra vad vi kan för att minska vår egen klimatpåverkan och öka vår positiva inverkan runt oss. 

Läs mer

Våra mål

Våra hållbarhetsmål visar vägen för vad vi vill åstadkomma och är en del av hur vi leder bolaget. Många perspektiv kan påverka målens utfall men målen följs kontinuerligt upp och är en central del i alla våra medarbetares arbetsdag. Här visar vi en överskådlig bild av de mål vi jobbar mot.

LÄS Mer