Skip to content

Reportage — Om Clockwork

Det handlar inte bara om ett jobb, det handlar om en bättre framtid.

Att ha planer och visioner och sätta mål i en hållbarhetsrapport är enkelt, det svåra är att få en hel organisation att varje dag jobba för att vi ska nå våra hållbarhetsmål. Det är svårt och utmanande att anamma nya arbetssätt och att få varje anställd att gå den extra kilometer som krävs.

Att vara ett hållbart företag och driva hållbara förändringar i näringslivet har varit viktigt för oss sedan vi startade Clockwork för tio år sedan. De senaste åren har vi jobbat strukturerat, certifierat oss och börjat rapportera på vårt hållbarhetsarbete. För varje år som jag jobbar med detta inser jag hur mycket extra jobb som krävs för att få vårt hållbarhetsarbete att genomsyra allt vi gör. Vi har länge haft visioner, men det är först nu vi har en organisation på plats som gör skillnad på riktigt varje dag. Det är när vi lyckas frigöra kraften hos människor som vi kan förbättra matchningen på arbetsmarknaden, öka jämställdhet och jämlikhet och minska utanförskapet i samhället.

Vår vision är ”en bättre framtid…” för våra kunder, för alla de som jobbar för oss nu och de som ska jobba för oss i framtiden och för samhället i stort. Vi vill använda kraften i entreprenörskapet och företagandet till att driva positiv förändring och mycket av det börjar med ett jobb. Under året som gått har vi bidragit till att 3 872 personer har fått ett nytt arbete. Nästan fyra tusen personer som gått från något av våra kontor med ett anställningskontrakt i handen och ett hopp om en bättre framtid, att få bidra på arbetsmarknaden, nya kollegor, lön och semester. Grunden i den sociala hållbarheten börjar med att alla som kan, har ett jobb. Men det räcker inte, vi strävar efter att ta det ett steg till. Vi vill att arbetsmarknaden ska vara trygg och säker, fri från diskriminering och jämställd på alla nivåer. Vi vet att vi vill och kan göra skillnad och därför har vi som mål att ingen ska göra sig illa på jobbet och att alla våra kunder ska ha jämställda ledningsgrupper. Det handlar inte bara om ett jobb, det handlar om en bättre framtid.

Petter Lundgren, vd

Hej, det är vi som är Clockwork!

 

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

LÄS MER