Skip to content

Om Clockwork

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

Vi ser det som vår mission att i varje individ, varje situation, varje uppdrag och varje relation identifiera flera möjligheter. Med vår samlade kompetens, vårt breda nätverk och vårt individuella engagemang ska vi inspirera och stötta individer, projekt och processer så att dessa möjligheter realiseras.

Sedan starten 2012 har Clockwork vuxit till att ha verksamhet på över 20 orter. Våra tjänster täcker allt från bemanning av industripersonal, tjänstepersoner och skolpersonal till rekrytering och matchning. Vi vill använda entreprenörskapet och kraften i företagandet för att göra skillnad för människor i vår närhet och för miljön.

För att vara säkra på att vi långsiktigt driver dessa frågor i rätt riktning presenterar vi nu för fjärde året i rad vår frivilliga hållbarhetsrapport. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vi kan.

Ett par ord från vår VD

 

“Clockwork är en stark och viktig kraft i samhällets hållbarhetsomställning för framtiden.”

Petter Lundgren
vd 

Läs mer  

Året i siffror

Vi är okrångliga, enkla, tydliga, personliga och outtröttliga. Det innebär att vi gör saker istället för att prata om det. Det är det som ger oss kraften att fortsätta utvecklas. Eller som vi säger: People, Passion, Power.

 

Omsättning
489 Mkr
Antal anställda
135
Antal konsulter
2 075
Antal orter
21
Härliga kollegor
100%