Skip to content

Fokusområde #2

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att hjälpa 200 000 personer in på arbetsmarknaden. Vi tar ansvar för vår värdekedja och är en möjliggörare för en hållbar utveckling för vårt lokalsamhälle.

Samhällsengagemang
Den lokala kraften är en av Clockworks styrkor. Det ser vi är framgångsrikt inte bara för oss själva utan också för att det bidrar till en levande landsbygd, då många av våra kontor ligger på mindre orter. Därför vill vi göra vad vi kan för att bidra på de orter där vi verkar, bland annat genom att stötta flera lokala idrottsföreningar. I alla våra samarbeten vill vi påverka för ett mer jämställt samhälle och lika villkor för kvinnor och män.

Klimat och miljöpåverkan
Under 2021 fortsatte vi elektrifiera vår fordonsflotta och sätta press för utökade laddmöjligheter hos våra hyresvärdar. Vi såg också över alla våra elavtal och bytte till en nationell leverantör som säkerställer el från förnybara källor på alla våra kontor.

Ansvar i värdekedjan
Vi väljer våra leverantörer utifrån hur aktivt de arbetar med hållbarhet. Det händer att vi tackar nej till samarbeten eller avslutar befintliga avtal om vi ser att vi inte delar samma värderingar om ett långsiktigt hållbart samhälle. För att ta reda på hur våra kunder och samarbetspartners arbetar med hållbarhet frågar vi varje år i våra leverantörsutvärderingar. 

Tar ansvar för våra leverantörer
Genom att anlita oss som leverantör kan våra kunder vara säkra på att det är en ansvarsfull leverantörskedja

  • 65% av alla deltagare inom matchning ska ha fått en sysselsättning inom 365 dagar.

  • Halvera våra utsläpp från energiförbrukning och transporter (GHG-protocol).

  • 100% av chefsrekryteringar ska ha ett jämställt sluturval.

Verksamhetscase 

Motivation viktigast när McDonalds i Umeå rekryterar

Clockwork och McDonalds har mycket gemensamt. Båda vill bland annat bidra till hållbarhet genom mångfald och ser därför rekrytering som ett viktigt verktyg. I Umeå har samarbetet fungerat så bra att McDonalds rekommenderat Clockwork till fler enheter i restaurangkedjan.  

Läs mer

Skolgång för nästa generation

Att stärka kvinnors position och rättigheter – inte bara lokalt utan även internationellt – är en fråga som ligger Clockwork varmt om hjärtat. Därför är Clockwork stolt partner till Zelmerlöw & Björkman Foundation, som arbetar för att fler unga flickor i Kenya ska få chans att utbilda sig och nå sina drömmar.

Läs mer →