Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #1

Clockwork bidrar till att Atlas Copco når sina jämställdhetsmål

Bristen på arbetskraft inom industrin är stor och kräver innovativa lösningar. För att skapa ett snabbspår in i produktionen skapade Clockwork tillsammans med Atlas Copco i Tierp en skräddarsydd utbildning – ett sex månader långt traineeprogram som utbildar motiverade individer till CNC-operatörer. Upplägget har gjort att rekordmånga kvinnor tagit klivet till industrin.

 

Sedan programmet startade i sin första upplaga 2017 ser Clockwork att det skett en kulturförflyttning. Då, för sex år sedan, var det vissa gånger en utmaning att hitta kandidater till programmet, nu är det istället flera som hör av sig och frågar när nästa traineeperiod ska börja. – Det har blivit en snöbollseffekt. När personer som inte tidigare jobbat inom industrin har gått programmet och fått jobb på Atlas Copco bevisar det för andra att det är en möjlig karriärväg som fler får upp ögonen för, säger Linus Forslund, Produktchef Industri på Clockwork.

En av dem som fått chans till utveckling är Madeleine Schröder. Att traineeprogrammet överhuvudtaget fanns blev en positiv överraskning för Madeleine, som egentligen hade sökt en annan tjänst på Atlas Copco via Clockwork. Men Atlas Copco och Clockwork såg stor potential i Madeleine så de valde att föreslå henne som kandidat till traineeprogrammet. – Jag hade inte haft en tanke på att läsa en utbildning men när jag väl fick chansen tackade jag ja direkt. Jag hade inget att förlora. Då visste jag inte att utbildningen var betald utan det blev en glad nyhet, berättar Madeleine Schröder.

Det skräddarsydda traineeprogrammet pågår under sex månader och varvar teori och praktik. En del blir snabbt klara med teoridelen medan det tar längre tid för andra.  – Alla deltagare får grundläggande kunskaper i att jobba som CNC-operatör. Efter det lägger vi till företagsspecifika moment och till och med maskinspecifika delar. På så sätt kortar vi ner utbildningstiden jämfört med traditionella CNC-utbildningar. Ambitionen är att deltagarna ska anställas av Atlas Copco efter avslutad utbildning, berättar Rebecca Nätfalk, konsultchef på Clockwork.

Alla deltagare får en handledare på plats som lär ut en specifik maskin. Madeleine har under ett halvår fått lära sig hantera sex olika maskiner i den grupp som hanterar elrotorflödet.  – Allt vi lärt oss i teorin har vi kunnat koppla direkt till praktiken vilket har underlättat massor. Det passar mig eftersom jag hade det svårt i skolan och fick kämpa mycket för mina betyg. Här kan jag direkt gå ner i fabriken och titta närmare på om det är något jag inte förstår och behöver få förklarat, berättar Madeleine Schröder.

Traineeprogrammet är avsett för personer som inte tidigare har industribakgrund, men som är nyfikna på en ny karriär. Nästan hälften av alla deltagare har varit kvinnor. Men det är inte bara inom programmet som fördelningen mellan kvinnor och män är jämn – även när det gäller bemanning och konsultuppdrag visar Clockwork bra resultat. Bland Clockworks konsulter hos Atlas Copco i Tierp råder en fördelning på cirka 40/60 procent, medan Atlas Copcos interna personal i Tierp har en fördelning på cirka 25/75 procent kvinnor och män. Under 2022 var fördelningen i Clockworks bemanningsstyrka vid några tillfällen uppe på över hälften procent när det kommer till andel kvinnor i produktionen.  – Vårt samarbete visar att det är möjligt att göra en förflyttning och att innovativ rekrytering kan vara ett sätt för företag att nå sina mål och visioner, säger Camilla Mellberg, marknadsområdeschef på Clockwork.

 

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

Läs mer