Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #1

Förebyggande utbildning ökar kunskapen om psykisk hälsa

Psykisk ohälsa och stress i synnerhet är idag en av de främsta orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Faktum är att stress ligger bakom drygt hälften av alla långtidssjukskrivningar, rapporterar Försäkringskassan 2023. För att vända trenden krävs reaktiva åtgärder, något Clockwork går i bräschen för att utveckla.

Inom industrin finns tydliga satsningar på den fysiska arbetsmiljön i form av checklistor, säkerhetsutrustning och rutiner. Något motsvarande har saknats för de konsulter som jobbar inom tjänsteyrken, och det vill Clockwork ändra på. 

– Bemanningsbranschen erbjuder många möjligheter för konsulter, bland annat en omväxlande och varierande vardag och ett flexibelt arbetsschema. Men rent krasst så är de flesta anställningar korta vilket kan bädda för oro. Därför krävs att vi tar ett extra stort ansvar kring våra konsulters psykosociala arbetsmiljö, säger Clockworks regionchef Mattias Adolfsson.

Enligt den Nationella folkhälsoenkäten 2022 är kvinnor i åldrarna 16-29 år den största gruppen som uppger allvarlig psykisk påfrestning. Hit hör bland annat stress både på jobbet och hemma.

– Det här är ett allvarligt samhällsproblem. Vi betalar för det på olika sätt, bland annat med pengar, minskad effektivitet, högre sjukfrånvaro och inte minst mänskligt lidande och oro, säger Mattias Adolfsson. 

Utbildar konsulterna
För att vända trenden har Clockwork tagit initiativet att utbilda alla sina tjänstepersonkonsulter i psykisk hälsa. Utbildningen har tagits fram tillsammans med en utbildningsaktör specialiserad på ämnet. Alla Clockwork-konsulter som jobbar inom tjänstepersonyrken får ta del av kursen löpande och innehåller bland annat symtom och kännetecken på psykisk ohälsa samt vilka faktorer som bäddar för ett hållbart arbetsliv. 

– Vår förhoppning är att utbildningen ska skapa en större motståndskraft mot psykisk ohälsa och en större förståelse hos våra konsulter och kunder. Kan vi hjälpa en eller två individer så kommer det vara värt det, säger Mattias Adolfsson.

Krävs fler preventiva insatser
Forskning visar att satsningar på preventiva åtgärder lönar sig. Insatser i förebyggande syfte genererar cirka 5 gånger investeringen (eller mer), medan reaktiva åtgärder såsom rehab, sjukskrivning och sjukvård innebär 3,4 gånger investeringen. Det skriver Mental health and employers The case for investment pandemic and beyond 2022. Ändå fokuserar cirka 95 procent av ALLA  arbetsgivare sina insatser inom psykisk hälsa på reaktiva åtgärder och bara 5 procent på proaktiva. 

– Vi är bara i startgroparna av det här men vi hoppas förstås att fler arbetsgivare i alla branscher vill ta efter och börja agera innan problemet växer sig ännu större, säger Mattias Adolfsson.

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

Läs mer