Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #3

Hållbar rekrytering av skolledare

Hur kommer det sig att hälften av rektorerna slutar efter mindre än tre år i yrket? En av de vanligaste orsakerna är brist på rätt förutsättningar – vilket Clockwork Skolledare jobbar för att förändra. Resultatet har visat sig vara över förväntan – 90 procent av de rektorer Clockwork rekryterat väljer att stanna i yrket längre än genomsnittet.

Täta rektorsbyten skapar snabbt oro i arbetsgruppen. Rektorns utmaningar tenderar också att spilla över på arbetsron i klassrummet.
– Rektorsyrket är många gånger ett ensamt jobb. Skolverkets statistik visar att hela 51 procent av rektorerna väljer att byta jobb redan inom tre år. Det beror bland annat på rektorns bristfälliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi som jobbar med skolledarrekrytering vet att det stämmer eftersom vi själva har rektorsbakgrund. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i de beskrivningar som återges från huvudman och därmed ställa rätt frågor inför rekryteringen, berättar Fred Hussein, Clockwork. Några av de framgångsfaktorer Clockwork identifierat i sina rekryteringar är effektivitet och transparens. Dessa faktorer lägger grunden för hållbar rekrytering.
– Sannolikheten att rätt kandidat stannar kvar ökar markant om du varit transparant med utmaningarna från början, därför är det så viktigt att aldrig mörka förutsättningar för uppdraget. För att hitta en hållbar lösning behöver också kandidatens drivkraft och värdegrund tidigt spela en stor roll, för att säkerställa att den överensstämmer med uppdragets behov och sammanhang, berättar Sofi Centerman, rekryteringskonsult på Clockwork samt utsedd till Årets rekryterare av branschen.se i mars 2022. För Clockwork innebär hållbar rekrytering att kandidaten väljer att stanna länge i yrket. Det visar Clockworks interna undersökningar tydligt – hela 90 procent av de rektorer Clockwork rekryterat under de senaste fyra åren har valt att stanna längre i rektorsrollen än Skolverkets genomsnitt.
– Att hitta en ledare som är hållbar över tid minskar inte bara kostnaderna för nya rekryteringar. Det ökar också medarbetarhälsan och stärker arbetsgruppen, säger Sofi Centerman.

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

Läs mer