Skip to content

Verksamhetscase — Fokusområde #1

Hållbarhetsturné synliggör ojämställdheten i näringslivet

Jämställdhet har länge identifierats som det område där Clockwork kan göra störst skillnad, men också något som präglar alla övriga hållbarhetsmål i organisationen. För att sprida kunskap, inspiration och medvetenhet om hur jämställdheten ser ut i näringslivet i dagsläget gav sig Clockwork tillsammans med föreläsaren Ami Hemviken ut på en hållbarhetsturné genom landet.

Samarbetet med Ami Hemviken, beteendevetare och expert på arbetslivsrelaterade frågor, startade under mässan Företagarforum i Sandviken i maj 2022. Föreläsningen med Ami i Sandviken blev så lyckad att Clockwork beslutade sig att ta med Ami på turné till nästan alla Clockwork-kontor över landet – från Stockholm i söder till Luleå i norr. – Det är en stor investering som Clockwork väljer att göra för att positionera sig själva och sprida kunskap i frågorna. Det är få som gör en så gedigen satsning och det visar hur Clockwork går från ord till handling, säger Ami Hemviken.

Upplägget under turnén går ut på att Clockworks vd Petter Lundgren inledningsvis berättar om arbetet med hållbarhetsrapporten innan Ami tar vid. Alla deltagare bjuds på frukost, lunch eller fika. Essensen i Amis föreläsning handlar om att vi inte kan sitta och vänta på att jämställdheten ska gå åt rätt håll. – För första gången på flera år visar forskning att det går åt fel håll både när det gäller löneutvecklingen och jämställdheten på chefsnivå. Att vi backar beror bland annat på att vi har gått in i lågkonjunktur och att vi befinner oss i en postpandemi. Det visar tydligt att om vi inte är där och jobbar aktivt så faller vi lätt tillbaka i gamla normer, konstaterar Ami Hemviken.

För att vända trenden krävs medvetenhet om hur ojämställdheten egentligen ser ut. Men att bara se och veta gör ingen skillnad – det är agerande som krävs.  – Det är faktiskt inte tanken som räknas. Varje organisation och individ måste koka ner det till vad de själva kan bidra med. Det är inte bekvämt att utmana gamla normer, exempelvis att våga säga ifrån när någon drar ett skämt om kvinnliga och manliga stereotyper. Men det är först är vi gör det som vi kan göra skillnad.

Efter ha turnerat runt i Sverige har den positiva feedbacken inte låtit vänta på sig. Det är så tydligt att de som kommer till föreläsningen lämnar lokalen med pepp och en ”nu kör vi-känsla”. Sedan är det förstås de som sitter i styrelserummen vi i slutändan vill nå, men om vi kan göra våra besökare till starka ambassadörer för jämställdhetsfrågan så har vi kommit en bra bit på väg.

Rekrytering är en viktig väg att gå för att uppnå ett mer jämställt näringsliv, menar Ami.  – När Clockwork utmanar sina kunder att se över kravprofilen till exempelvis ett industrijobb så kan var och en börja fundera på hur produktionen ser ut idag och hur olika kompetenser kan komma fram. Genom att gå bortom det många förväntar sig kan vi skapa jämställda arbetsplatser där kvinnor och män kan växa.

Hej, det är vi som är Clockwork!

Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att bidra till en bättre framtid: för våra kollegor, kandidater och kunder, och för de orter, städer och branscher vi verkar i.

Läs mer